Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató célja

LUXURYANN HOLDING Kft. (továbbiakban: Vállalkozó,), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban, és elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Vállalkozó a személyes adatokat bizalmasan kezeli, 3. fél részére nem adja ki.

Az adatkezelő adatai:

Cégnév: Luxuryann Holding Kft.
Székhely: 2600 Vác, Dr Csányi László körút 67.
Adószám: 24949301-1-13
Elérhetőség: +36 20 233 8356
E-mail: info (kukac) premiumfitness.hu
A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mhosting.hu

Kezelt személyes adatok köre

A szolgáltatás igénybevételéhez Vállalkozó kapcsolattartói adatokat kér be: név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolati űrlap kitöltésével Érintett hozzájárul, hogy Vállalkozó az adatait kezelje, kapcsolattartás céljából megőrizze, amíg Érintett az adatok törlését nem kéri.
Számla kiállításhoz számviteli törvénynek megfelelően: név, cím, adószám kerül feltüntetésre. A számlák a mindenkor hatályos előírásoknak megfelelően kerülnek megőrzésre, ezen adatok törlését Érintett a számviteli törvényben foglalt megőrzési idő lejárta után kérheti Vállalkozótól.

A munkavállalók adatainak kezelése:
A munkavállalóktól kizárólag olyan adatok tarthatók nyilván, amelyek munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához és megszüntetéséhez, illetve a szociális-jóléti juttatások biztosításához szükségesek és a munkavállaló személyhez fűződő jogait nem sértik.
Munkaviszonyt megelőző felvételi adatkezelés:
Az adatok forrása: Az adatokat az Érintett szolgáltatja akkor, amikor a társaság által meghirdetett állásra jelentkezik.
Érintettek köre: azon természetes személyek, akik a társaság által meghirdetett állásra jelentkeznek.
Az adatkezelés célja: leendő munkavállaló kiválasztása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződéskötést megelőző adatkezelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).
A kezelt adatok köre:
– a jelentkező neve, amely adat kezelésének célja a jelentkező azonosítása.
– a jelentkező önéletrajzában szereplő adatok, amely adatok kezelésének a célja a kompetencia megállapítása, illetve ha tartalmaz kapcsolati adatokat (telefonszám, e-mail cím, postacím), úgy a kapcsolatfelvétel.
– a jelentkező motivációs levelében szereplő adatok, amely adatok kezelésének a célja a munkavállaló alkalmasságának megállapítása.

– a jelentkező végzettségét igazoló okiratok másolata, amely adatok kezelésének a célja a munkavállaló alkalmasságának megállapítása.
– a jelentkezőről készült esetleges feljegyzések, amely adatok kezelésének a célja a munkavállaló alkalmasságának megállapítása.
Adatkezelés időtartama: Az önéletrajzot és a motivációs levelet az adatkezelő a pozíció betöltéséig őrzi, kivéve, ha a jelentkező ennél hosszabb őrzési időt kér kifejezett nyilatkozatával. Amennyiben az önéletrajz és a kísérő dokumentáció papír alapon, postai úton vagy személyes átadással érkezett, úgy az a jelentkező részére teljes körűen visszapostázásra kerül az őrzési idő végén. Amennyiben az önéletrajz és a kísérő dokumentáció elektronikusan érkezett, úgy azt az őrzési idő végén az adatkezelő visszaállíthatatlanul törli az elektronikus levelezéséből. Amennyiben a pályázó a jelentkezését visszavonja, úgy az adatait az Adatkezelő haladéktalanul törli.
Adattovábbítás: a jelentkezéskor megadott adatok tekintetében nincs.
Az adatokhoz a társaság ügyvezetői férnek hozzá.

Cookie-k (sütik)

A premium-fitness.hu sütiket használ. A sütik feladata:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
megkönnyítik a weboldal használatát;
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A weboldal látogatójának lehetősége van a cookie-használat elfogadásának megtagadásához. Az elfogadott sütik 1 hónap után automatikusan törlődnek.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A premium-fitness.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a premium-fitness.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Vállalkozó a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás